WOLF INVESTORS LTD je majitelem skupiny společností se zaměřením na strojírenskou výrobu, stavebně montážní činnost v oblasti plynovodu, ropovodu, produktovodu, kompresních a regulačních stanic a dalších technologických zařízení a staveb, a to na území EU i mimo něj.

Ve skupině zajišťuje investiční a provozní kapitál, je kontraktorem, dojednává smluvní zajištění zakázek, záruky, pojištění, vybírání partnera pro samotnou realizaci zakázky a to jak ve skupině, tak i mimo ni. Prostřednictvím své organizační složky a dceřiných společností zajišťuje jejích realizaci:

  • Výrobu a prodej obytných, kancelářských a sanitárních kontejnerů a jejích systémů
  • Prvovýrobu ocelových konstrukcí, montovaných hal, zásobníků sypkých hmot, rekonstrukce důlních strojů a železničních vagonů
  • Svářečské práce velkých rozměrů pod ochranným plynem, dělení a řezání, tryskání a povrchová úprava, přesné mechanické opracování
  • Ekologické strojírenství – výzkum, výroba a provoz linek na likvidaci a zpracování pneumatik
  • Stavby a výroba zařízení v oblasti vodárenství, plynárenství, ropného průmyslu